Reference - CS156

Přejít na obsah
Míla Svobodová

“Projekty podporující především mladé zawqčínající umělce jsou super. Dosavadní aktivity, kterých jsem se účastnila, byly realizovány s nadšením, jasnou vizí  a cílem ukázat lidem kreativitu, inspiraci a chuť tvořit.“

SUPŠ Jihlava-Helenín: www.helenin.cz

 Kamil Černý

"Kluci mají kulturu rádi. Ba co více – kulturou žíjí a podporují ji. Doposud to dělali vytrvale, ale partyzánsky a teď tomu dávají více oficiální formu.“
 Pavel Dobrovolny

Návrat na obsah