Okres Třebíč - CS156

Přejít na obsah

Okres Třebíč je okresem v kraji Vysočina, celý okres leží na Moravě. Jeho dřívějším sídlem bylo město Třebíč.
Okres Třebíč jako správní jednotka vznikl v roce 1855, později, roku 1868 byl v Třebíči zřízen okresní úřad. Poslední reorganizace okresu byly v letech 1948 a 1960. Od té doby se od okresu oddělilo pouze několik málo obcí na západě, severu a východě. Podnebí je suchozemské, drsnější a vlhčí ve vyšších polohách severní a severozápadní části okresu, sušší a teplejší na východě a jihovýchodě. V obci Kojetice se nachází kulturní a vinařské centrum Sádek, jediná vinice v kraji Vysočina spadající jako enkláva do Znojemské vinařské podoblasti. Dlouhodobý teplotní průměr okresu je asi 7,2-7,9 stupňů Celsia a srážkový průměr kolem 500 mm (z toho ve vegetačním období asi 375 mm), výši srážek negativně ovlivňuje srážkový stín Jihlavských vrchů.
V rámci kraje sousedí na západě s okresem Jihlava a na severu s okresem Žďár nad Sázavou. Dále pak sousedí na východě a jihovýchodě s okresy Brno-venkov a Znojmo Jihomoravského kraje a na jihozápadě s okresem Jindřichův Hradec Jihočeského kraje. (Wikipedia)

Der Bezirk Třebíč befindet sich in der Region Vysočina in Tschechien und gehört mit 1519 km² zu den großen Bezirken. Neben gebirgiger Landschaft befinden sich in der Region auch große Flüsse wie die Jihlava, an denen die Wasserwerke in Dalešice und Mohelna Wasser für das Kernkraftwerk Dukovany aufbereiten. Mehr als ein Viertel der Fläche bedecken Wälder.
Durch die Schließung großer Werke nach 1989 stieg die Arbeitslosigkeit stark an, die Löhne sanken – beides Ursachen für große Probleme im Bezirk, vor allem auf den Dörfern. Durch die geringe Umweltbelastung und nicht allzu bekannte historische Denkmäler kann der Třebičsko auch als touristisch interessant wirken. Bisher sind jedoch wenige Anstrengungen hierzu zu verzeichnen.
Die Gemeinde Senorady wechselte zum 1. Januar 2005 in den Okres Brno-venkov. Seit dem 1. Januar 2007 gehören die Gemeinden Oslavička und Tasov zum Okres Žďár nad Sázavou und Brtnička, Hrutov und Kněžice zum Okres Jihlava. (Wikipedia)

The Třebíč district is a district in the Vysočina region, the whole district is located in Moravia. Its former seat was the town of Třebíč.
The Třebíč District was established as an administrative unit in 1855, later, in 1868, a district office was established in Třebíč. The last reorganizations of the district were in 1948 and 1960. Since then, only a few municipalities in the west, north and east have separated from the district. The climate is terrestrial, harsher and wetter in the higher parts of the northern and northwestern parts of the district, drier and warmer in the east and southeast. In the village of Kojetice there is the cultural and wine center Sádek, the only vineyard in the Vysočina region belonging as an enclave to the Znojmo wine subregion. The long-term temperature average of the district is about 7.2-7.9 degrees Celsius and the precipitation average is about 500 mm (of which about 375 mm in the growing season), the amount of precipitation is negatively affected by the precipitation shadow of the Jihlava Hills.
Within the region, it borders the Jihlava district in the west and the Žďár nad Sázavou district in the north. It is also bordered on the east and southeast by the districts of Brno-venkov and Znojmo in the South Moravian Region and on the southwest by the district of Jindřichův Hradec in the South Bohemian Region. (Wikipedia)

Návrat na obsah