Kdo jsme - CS156

Přejít na obsah

Kdo jsme?
Petr Šmejkal: majitel firmy B TECHNIK s.r.o., člen představenstva Okresní hospodářské komory, hudebník, organizátor kulturních a společenských akcí, patriot.
Petr Škarabela: spolumajitel firmy KAPUCÍN repro s.r.o., místopředseda Okresní hospodářské komory, vizionář a realizátor projektů, patriot.
Walther Smeitink-Mühlbacher: akademický malíř, kurátor, organizátor kulturních akcí, majitel firmy PIMMIQ, člen Okresní hospodářské komory, patriot.

Co chceme?
Usilujeme o podporu umělecké činnosti mladé generace, o kulturní a společenský život v Třebíči a okolí, hledáme a zveme k nám podobně smýšlející podporovatele a mecenáše a vyhledáváme finanční prostředky z veřejných a soukromých zdrojů. Všechny získané dary používáme pro realizaci vybraných projektů. Do vzniku našeho spolku jsme projekty podporovali každý individuálně buďto jako fyzické osoby nebo s našimi firmami. Nyní naši podporu sdružujeme pod jednu střechu.  

Wer wir sind?
Petr Šmejkal: Inhaber der Firma B TECHNIK s.r.o., Vorstandsmitglied der Handelskammer des Bezirks, Musiker, Organisator kultureller und sozialer Veranstaltungen, Patriot.
Petr Škarabela: Mitinhaber von KAPUCÍN repro s.r.o., stellvertretender Vorsitzender der Bezirkshandelskammer, Visionär und Projektumsetzer, Patriot.
Walther Smeitink-Mühlbacher: akademischer Maler, Kurator, Organisator von Kulturveranstaltungen, Inhaber von PIMMIQ, Mitglied der Bezirkshandelskammer, Patriot.

Was wollen wir?
Wir bemühen uns, die künstlerischen Aktivitäten der jungen Generation, das kulturelle und soziale Leben in Třebíč und Umgebung zu unterstützen, suchen und laden gleichgesinnte Unterstützer und Förderer ein und suchen nach Finanzmitteln aus öffentlichen und privaten Quellen. Wir verwenden alle Spenden für die Umsetzung ausgewählter Projekte. Bis zur Gründung unseres Vereins haben wir Projekte individuell unterstützt, entweder als Einzelperson oder mit unseren Unternehmen. Wir bündeln jetzt unsere Unterstützung unter einem Dach.
Petr Šmejkal                                                Petr Škarabela                                       Walther Smeitink-Mühlbacher
Návrat na obsah